"Att lyssna på riktigt är både en konst och ett hantverk. Annika har nu skrivit det bästa jag stött på på svenska om hur man lyssnar på riktigt. Boken är genomlysande, heltäckande, lättfattlig och tankeväckande. Hatten av för Annika!"

Björn Natthiko Lindeblad

Konsten att lyssna

Upptäck kraften i att lyssna! I vår värld handlar mycket om att sända och nå ut. Det är dags att vi blir bättre på att lyssna – på varandra och på oss själva.

När du verkligen lyssnar, välvilligt och med full närvaro, klarnar tankarna hos den du lyssnar på och personen blir klokare. Samtidigt får du själv tillgång till nya perspektiv, större tillit och närhet, vilket i sin tur leder till att även du blir klokare. Det är genom lyssnandet som vi skapar tillitsfulla relationer med ökad trygghet och färre konflikter.

Konsten att lyssna ger dig konkreta tips och verktyg som hjälper dig att bli bättre på att lyssna, och många berättelser som bidrar till insikter, tankar och nya perspektiv.Recension från Bibliotekstjänst, publicerad i BTJ-häftet nr 9, 2020
Annika Telléus arbetar som föreläsare och kursledare inom konsten att lyssna, kommunikation, ledarskap och presentationsteknik. Hon har en bakgrund som affärsutvecklare på H&M. I sin debutbok delat Telléus engagerat med sig av både egna erfarenheter och korta, kärnfulla berättelser och lärdomar från människor hon har mött genom livet, på temat lyssnande. Utifrån en tydlig modell redogör författaren för olika delar av lyssnande i form av att lyssna på andra, att lyssna på sig själv och att bli lyssnad på. Varje kapitel avslutas med saker att fundera vidare på utifrån kapitlets tema, samt konkreta tips för att bli en bättre lyssnare. Texterna är skrivna på ett lättläst och sympatiskt reflekterande vis som manar läsaren till eftertanke. Trots avsaknad av psykologiska termer och begrepp kan mycket av innehållet närmast beskrivas som praktiskt tillämpad vardagspsykologi. Boken passar alla som önskar inspiration och konkreta tips för att förbättra sin förmåga att kommunicera.

Det är verkligen en bok i tiden!

Mycket läsvärd. Jag har lärt mig massor! Känns som att jag måste läsa den igen om ett halvår för att påminna mig själv om att tekniker och hur viktigt det är att lyssna. Det är verkligen en bok i tiden! Mer aktuell än någonsin är min uppfattning.
Hugo Dahlgren

Så mycket klokskap

Så mycket klokskap levererat på ett silverfat till läsaren! Du har verkligen lyckats förmedla det som borde vara självklart, men tyvärr inte är det, på ett lättillgängligt sätt. Älskar alla berättelser.
Petra Grevin

En film om boken
En kort film där jag berättar om min favoritmening från boken hittar du här

"Ett signum för vår art, Människan, är att vi kan lyssna till varandras berättelser.

Men att bli lyssnad på helt och fullt, utan förbehåll eller förvanskning är betydligt större än bara mänskligt.

När du staplar dina skärvor inför någons närvaro, i en hållande acceptans, kan de smältas samman till förståelse och läkande helhet.

Då får tvivel och förvirring vika för klarhet och klokhet. Rastlöshet och vanmakt kan ersättas av lugn förvissning och beslutsamhet.

Tillsammans blir vi till bättre människor. För oss själva och för varann."

Lasse "Brandmannen" Gustavson