Annika Telléus lyssnar och talar så det känns!

Annika Telléus är en mycket uppskattad och trygg föreläsare. Hon har en unik förmåga att berätta  som berör deltagarna och är samtidigt tydlig och pedagogisk. Materialet anpassas efter vad ni vill ha och behöver. Nedan listas förslag på ämnen som går att få som föreläsningar, workshops eller längre program, för större och mindre grupper, på svenska och på engelska. 


Länk till film där du får veta mer om att lyssna och se hur jag är som föreläsare:

Retaildagen Epicenter
Kunskapsdagarna


”Rekommenderas varmt. Annika är en grymt inspirerande, intressant och rolig talare. Som ett Kinder ägg – fast nyttigare för dig och dina affärer.”

Pierre Rosengren, Marketplace Borås


”Annika föreläser med ett stort engagemang som inspirerar och det märks att hon brinner för det hon gör. Hon fångar verkligen sina lyssnare genom att dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser. Det gör att budskapet fastnar och man reflekterar gärna ytterligare kring ämnet efter föreläsningen med vänner och kollegor.”

Lena Glansén, H&M


Exempel på föreläsningar


Konsten att lyssna - vägen till större tillit och bättre relationer

Det är dags att vi pratar om vikten av att lyssna. Den som lyssnar öppet och med nyfikenhet får tillgång till nya perspektiv och kommer närmare den som talar. Hos den som blir lyssnad på och känner sig accepterad och får tala till punkt klarnar tankarna och personen får tillgång till sina egna svar. 

Skapa team som trivs - Lyssna på varandra!
I grupper som lyssnar på varandra på riktigt byggs tillit upp och relationerna blir bättre. Olikheter och olika åsikter välkomnas. Vi känner oss trygga och skapar ett hållbart arbetsklimat. 

Bli kundcentrerad på riktigt - Lyssna på dina kunder!
Boka "Lyssna på dina kunder!" när ni behöver bli bättre på att lyssna på era kunder. Annika har mångårig global erfarenhet av att lyssna på kunder i små och stora företag och delar med sig av egna erfarenheter och konkreta tips och utmanar er att ge er ut på er egen resa. 

Presentationsteknik - Bli lyssnad på!
Utveckla dina förutsättningar att bli lyssnad på! Passar perfekt när du inte bara vill nå ut, utan även nå in. I en trygg miljö och under lättsamma former får du praktiska verktyg för att bli bättre på att presentera dina budskap. 

Självledarskap - Lyssna på dig själv!

Hur ska vi få andra att lyssna på oss om vi inte lyssnar på oss själva? Hur ska vi kunna leda andra om vi inte kan leda oss själva?  Få grunderna i hur man gör för att lyssna på sig själv för att kunna leda sig själv och andra. 

Byt perspektiv - Vi har rätt båda två!

Att lyssna handlar om att ställa sig bredvid den andra personen och se världen ur hens perspektiv. Tankeväckande övningar blandas med berättelser och konkreta råd för hur du gör. 

Välj om du vill ha en kort föreläsning, en halvdags workshop eller ett program där vi jobbar ihop över tid.


”Annika Telléus är en fantastisk berättare som med stor värme delar med sig av egna erfarenheter och enkla verktyg som kan användas direkt. Med god pedagogik och en perfekt mix av övningar, fakta och självreflektion får hon med sig hela gruppen och får oss att tänka i nya banor. En inspirerande workshop som gav nya insikter och fick bestående värde för deltagarna. Vi på E-handelsstaden Borås rekommenderar varmt Annika."
Jeanette Regnér, E-handelsstaden Borås

Framröstad till en av Sveriges mest populära föreläsare