Return to blog

Vilket härligt gäng!

8A70E14A-36F2-42BF-9C61-67DF33B01A53jpegSå mycket vi lärt oss tillsammans och så glädjefull resan varit. NLP Business Practitioner pågick oktober 2016 till maj 2017 men både vänskapsband och kunskapsresan pågår fortfarande. 
När man möts i en trygg miljö och visar mycket av sig själv så lär man känna varandra inifrån och ut. 

NLP Business Practitioner

A8C824C3-2BA0-45D2-9769-9C6B8E1D1FA5jpegAvslutning och certifiering efter 17 dagars utbildning tillsammans med ett fantastiskt inspirerande gäng. Under 2016 och 2017 gick vi igenom modulerna Coachande Ledarskap, Jag AB 2.0, Tydlig kommunikation, Grupp och Team samt Driva och hantera förändring. Tack Magnus Kull och Kjell Enhager på Coach2Coach! 

Tänk att jag delar scen med Kjell Enhager!