Vilket härligt gäng!

8A70E14A-36F2-42BF-9C61-67DF33B01A53jpegSå mycket vi lärt oss tillsammans och så glädjefull resan varit. NLP Business Practitioner pågick oktober 2016 till maj 2017 men både vänskapsband och kunskapsresan pågår fortfarande. 
När man möts i en trygg miljö och visar mycket av sig själv så lär man känna varandra inifrån och ut.